SONETO A LA BIBLIA TRADUCIDO AL HEBREO

SONETO A LA BIBLIA
TRADUCIDO AL HEBREO
SONETO A LA BIBLIA TRADUCIDO AL HEBREO ADONAI LE BENDIGA

סונטה התנ"ך

מילה במילה, בניית ייסד,
ו בראשית היתה המילה של המשרתת
גן עדן. אני, אמר המשרת
אהבה, בצע את הרעיון הראשון נוצר.

הכינו עבודה של גילוי,
נסיבות המתקשר המשרת,
תינוק בן, המשרתת בחור נקדימון,
ראשית, כי הפרטי של הקיום.

התנ"ך ספר ושולחנות המקודש חוק
בראשית בראשית, ובדרך
האהבה, יליד האיש אוהב אותך.

המלך אדון האדונים, משפיל
תנוחה; או חוטא. מתים כל
עולה האהבה מסכם.

ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA